WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) jest wiodącą w skali kraju jednostką naukową, przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych, z dziedziny techniki wojskowej, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń dla potrzeb gospodarki narodowej, Sił Zbrojnych RP, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych. Znaczna część potencjału intelektualnego Akademii zaangażowana jest w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz gospodarki narodowej, a rezultaty prac badawczych WAT mają szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle. Wysoki poziom prac naukowo-badawczych potwierdzają liczne wynalazki, innowacje i patenty oraz prestiżowe nagrody krajowe i zagraniczne. WAT współpracuje z kilkudziesięcioma krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z ponad 60 ośrodkami badawczymi z całego świata.

Wojskowa Akademia Techniczna jest również unikalną państwową, politechniczną szkołą wyższą realizującą zadania w służbie nauki, kształcąc i wychowując kadry naukowo - dydaktyczne i studentów dla potrzeb gospodarki narodowej oraz Sił Zbrojnych RP. Poziom i oferta studiów realizowanych w Akademii jest atrakcyjna nie tylko dla polskich kandydatów, ale również dla studentów zagranicznych. Studia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową, którą tworzy ponad ośmiuset nauczycieli akademickich, w tym: 93 profesorów, 127 doktorów habilitowanych oraz 444 doktorów. Zajęcia realizowane są w oparciu o bogate zaplecze dydaktyczne, w tym nowoczesną aparaturę badawczą oraz atrakcyjną bazę socjalno-bytową.

W projekcie EPOS zaangażowane są zespoły badawcze z trzech wydziałów:

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wydział Mechaniczny

Wydział Nowych Technologii Chemii, które realizują prace badawcze w ramach Zadania 2, 5 i 9.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.