UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest państwową szkołą wyższą, która jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Zatrudnia ponad 1600 pracowników, w tym 700 nauczycieli akademickich oraz ponad 250 profesorów i doktorów habilitowanych. Misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów oraz podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników, dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu uniwersyteckim i publicznym, a wykształcenie, które daje, pozwala na wykonywanie zawodów wymagających wysokich norm etycznych. Uczelnia wspiera także wszelkie inicjatywy na rzecz integracji środowiska akademickiego.

Projekt „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” realizowany jest w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr.

Misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów oraz podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników, dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu uniwersyteckim i publicznym, a wykształcenie, które daje, pozwala na wykonywanie zawodów wymagających wysokich norm etycznych. Uczelnia wspiera także wszelkie inicjatywy na rzecz integracji środowiska akademickiego.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009, został nagrodzony Złotym Godłem w kategorii QI SERVICES, Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju i Grand Prix za projekt Biocervin na Forum Inteligentnego Rozwoju. Uczelnia ma także przyznane przez Komisję Europejską prestiżowe logo Human Resources Excellence in Research.

                Obecnie realizowane zadania badawcze związane z monitorowaniem powierzchni i atmosfery Ziemi obejmują:

  • permanentne obliczenia danych GNSS z sieci stacji na obszarze Polski (270 stacji) w celu wyznaczania parametrów meteorologicznych;
  • prowadzenie obliczeń dla potrzeb meteorologii GNSS dla stacji na Litwie (30 stacji) przy wykorzystaniu własnej infrastruktury obliczeniowej;
  • prowadzenie stacji permanentnych obserwacji GNSS (GPS+GLONASS+Galileo+Beidou+QZSS) „WROC” we Wrocławiu, należącej do międzynarodowych sieci IGS (International GNSS Service) oraz EPN (EUREF Permanent Network), a także do krajowej sieci ASG-EUPOS. Dane z tej stacji służą konserwacji światowego, europejskiego oraz krajowego geodezyjnego układu odniesienia, a także badaniu atmosfery (troposfery i jonosfery);
  • nadzorowanie obliczania stanu troposfery z danych GNSS w czasie prawie rzeczywistym dla obszaru stanu Victoria w Australii (dane są przekazywane na bieżąco do Australijskiego Biura Meteorologicznego);
  • kontrolę nad systemami składowania danych o łącznej pojemności 100TB, a także baz danych (MsSQL oraz MySQL) umożliwiające efektywne składowanie i udostępnianie produktów meteorologicznych;
  • przetwarzanie laserowych pomiarów odległości do satelitów geodezyjnych i nawigacyjnych wraz z prowadzeniem serwisu internetowego umożliwiającego analizy rezyduów obserwacji laserowych do systemów Galileo, GLONASS, BeiDou i QZSS;
  • przetwarzanie chmur punktów skanowania laserowego i danych z sensorów UAV na potrzeby budowy precyzyjnych Numerycznych Modeli Terenu, detekcji ruchów masowych oraz modelowania deformacji powierzchni terenu;
  • rozwój i wdrażanie w ramach Laboratorium „GISLab” systemów informacji przestrzennej, w tym GIS 3D. 

Projekt „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” realizowany jest w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. 

UPWr jako partner będzie realizował zadania dotyczące budowy Centrum Analiz NRT/RT GNSS (zadanie 5.), integracji infrastruktury GGOS-PL z budowaną infrastrukturą (zadanie 8.), budowy specjalistycznych poligonów pomiarowych zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych na terenach górniczych i pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (zadanie 9.) oraz rozbudowy platformy integrującej dane o funkcjonalności systemów GIS 3D (zadanie 10.)

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.